Nyt fra bestyrelsen

På radioens generalforsamling d. 26. april blev bestyrelsen bemyndiget til at hæve kontingentet med 25 kr. pr. halve år. Da radioens situation på det tidspunkt var uafklaret, valgte vi at stille dette i bero, indtil vi vidste, om vi ville få forlænget vores sendetilladelse. Heldigvis fik vi den  glædelige nyhed d. 21. juni, at Radio-TV-nævnet … » Read more